แผนผังการบังคับบัญชาสายงานตำรวจจราจร
   ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

                                              
                                        พ.ต.อ.สัมพันธ์  เบญจศิริ
                                            ผกก.สภ.อ.บางบ่อ
                                           
โทร.0-1338-1338

                                                                
    พ.ต.ท.เสริมศักดิ์  รุ่งเรือง                                                       พ.ต.ท.กิตติ์คุณ   บุญเสรฐ
   รอง ผกก.(ป.)สภ.อ.บางบ่อ                                                            สวป.สภ.อ.บางบ่อ
        โทร.0-6880-488
                                                                โทร.0-1399-9866
                   
                  

                                 เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร
                            

                                            
                                               ร.ต.อ.สิทธิโชค  สิทธิโสภณ
                                                พงส.(สบ.1)สภ.อ.บางบ่อ

                                             
      หัวหน้างานจราจร

                                              
     ด.ต.ธีระ   พูนพิพัฒน์                       ด.ต.มนัส   สืบชาติ                  ด.ต.วิเชียร  ชำนาญกลาง
    
โทร.0-4156-2396                         โทร.0-1855-9359                   โทร.  


       
                                      

 
จ.ส.ต.เนติพล นนทะภา         จ.ส.ต.เดชา   กุสุมาลย์             ส.ต.ท.เชิดชัย   ศิริพรทุม 
     โทร.0-1443-1995                       โทร.0-1268-9519                      โทร.0-1723-0981
            
 

 


แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ bangbo@police.go.thwe
copyright bangbo2005 Design by Microsoft  Frontpage2003 Solution 800 x 600