<<<โครงการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)>>>

 
 


ครูตำรวจแดร์ สภ.บางบ่อ ที่ทำการสอนประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ดังนี้
 

ลำดับ ชื่อครูตำรวจแดร์ ระดับชั้น โรงเรียนที่เข้าดำเนินการสอน ห้วงเวลาที่สอน

ร.ต.ท.พัฒนา มูลการณ์
รอง สวป.สภ.บางบ่อ
โทร.086-8435594

ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ  

ร.ต.ต.บุญเลิศ ทองเตี้ย
รอง สวป.สภ.บางบ่อ
โทร.092-8708864
ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
 
 

ร.ต.ต.บุญเชิด นิยมรัตน
รอง สว.(ป.)สภ.บางบ่อ
โทร.084-9148384
ป.6

 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
โรงเรียนคลองกันยา

 

 

ด.ต.สุเมธ มิ่งดอนไพร
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางบ่อ
โทร.089-0297769
ป.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยา  

ด.ต.สมัย เกียรติขุนทด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางบ่อ
โทร.089-5205025
ป.6 โรงเรียนวัดบางบ่อ  

ด.ต.สุเทพ แวววงศ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางบ่อ
โทร. -085-0750399
ป.6 โรงเรียนคลองสะบัดจาก
โรงเรียนวัดโคธาราม
 
 
 

ถานีตำรวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : Bangbo Police Station
เลขที่ 203 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 0-2338-1199 , 086-9085500  โทรสาร 0-2338-1200  E-mail : Bangbo@royalthaipolice.go.th